Lid worden

Word lid van Schutterij St. Antonius voor €30,- per jaar en maak gebruik van automatische incasso.

Voorwaarden:

  • De contributie voor het lidmaatschap van Schutterij St. Antonius bedraagt € 30,- per persoon per jaar.
  • De contributie à € 30,- wordt jaarlijks eenmalig via automatische incasso geïncasseerd. Hiervoor dien je al je gegevens + onderstaande machtiging in te vullen.
  • Lid worden van Schutterij St. Antonius is alleen mogelijk voor een heel schuttersjaar.
  • Om lid te worden van Schutterij St. Antonius moet je de leeftijd van 16 jaar of ouder hebben bereikt.
  • Statuten en huishoudelijk reglement zijn ter inzage beschikbaar.
  • Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • Het lidmaatschap van Schutterij St. Antonius geldt per schuttersjaar en wordt jaarlijkse automatisch verlengd.

Gegevens incassant :

Naam incassant: Schutterij St. Antonius
Adres incassant: Haamstraat 3
Postcode incassant: 6942 HN
Plaats incassant: Nieuw-Dijk
Land incassant: Nederland
Incassant ID: NL17ZZZ401205680000
Kenmerk machtiging: Contributie lidmaatschap Schutterij

Vul het onderstaande formulier in en wordt lid:

Machtiging:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Schutterij St Antonius, Nieuw-Dijk om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Schutterij St Antonius. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Goedkeuring:

Hierbij verklaar ik met bovenstaande machtiging akkoord te gaan*.

Hierbij verklaar ik bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld*.

Na ondertekening wordt automatisch een kopie van deze inschrijving via de mail toegezonden.

*Verplichte velden