Dank woord

” De grootste Vendelhulde ooit ! “

Dat er 1017 vendeliers tegelijk de vendelhulde brengen voor onze 100-jarige parochie, de eregasten, de EGS leden en alle bezoekers is dit een uniek schouwspel, een kleurrijk panorama en een fantastische ervaring. Alle vendeliers gedisciplineerd naar de eigen plaats op het veld en je ziet kaarsrechte lange rijen vendeliers, in een woord SCHITTEREND. En het vendelen: Ontroerend mooi. Van zo’n prachtig resultaat durf je als organisatie zelfs niet te dromen.     
Vendeliers: allemaal heel heel hartelijk dank. Jullie hebben samen het wereldrecord Klassiek Vendelen veroverd (hier ergens een link plaatsen?) en alle aanwezigen zullen hier nog lang over napraten. Dit is een blijvende herinnering.

In maart 2010 hebben we in onze doelstelling voor het evenement het getal 750 opgeschreven. Achttien maanden later loopt er een stoet van ruim anderhalve kilometer vendeliers, muziekkorpsen en trommelgroepen door ons dorp. Alles vier rijen breed en de straten van Nieuw-Dijk waren VOL, er was maar 70 meter ruimte vrij tussen de kop en de staart van de stoet.

Het indrukwekkende kleurrijke schouwspel van het vendelen met 1017 vendeliers was het hoogtepunt van het jubileumweekend van de 90-jarige schutterij St Antonius. Maar zonder de vele, vele vrijwilligers in de diverse commissies, op het veld, in de tent met ieder een eigen rol en taak was het niet zo’n FEEST geworden. Het aantal uren dat in de voorbereidingen, het werven van vendeliers, de website, de planning, het bouwen op het terrein enz. enz enz . is gestoken is niet te tellen. Bijna allemaal vrijwilligerswerk, snipperdagen, vakantiedagen en vrije tijd,  ook alle vrijwilligers die ons hebben geholpen: heel heel hartelijk dank voor jullie inzet..

 

 

Zo’n evenement is ook niet te realiseren zonder sponsors en bedrijven die belangeloos materialen ter beschikking stellen. Samen met de sponsorcommissie van de Stichting Nieuw-Dijk 100 jaar jong is het gelukt om bijna al het (zware) materiaal wat we nodig hadden ook ter beschikking te krijgen. Ook al onze sponsors en de bedrijven die ons geholpen hebben: heel heel hartelijk dank.

Ook de gasten en bezoekers allemaal hartelijk dank voor de medewerking, begrip en het geduld. Er is nergens een verkeersprobleem ontstaan, ook jullie hebben heel gedisciplineerd de aanwijzingen van onze groep verkeersregelaars opgevolgd en geduldig gewacht op onze shuttlebus of huifkar.

Het enige element wat we niet in de hand hadden was het weer. Maar als je ziet wat voor buien er in de directe omgeving gevallen zijn dan hebben we het echt getroffen met het weer. We hebben alleen even wat moeten improviseren om geen last te hebben van de harde wind op de microfoons voor DES en het kleine buitje regen tijdens de rondgang hoorde er gewoon bij.

Binnenkort is de DVD met de videobeelden van de wereldrecordpoging en alle voorbereidingen klaar. Er zijn ook nog herinneringsmedailles verkrijgbaar, via de mail en de website zullen we de bestelprocedure voor de DVD en de medailles bekendmaken zodat iedereen die dat wil ze kan kopen. Als organisatie kijken wij heel erg tevreden terug op een evenement van drie dagen FEEST :  Allemaal nogmaals heel heel hartelijk dank voor de medewerking.

 

Namens de Hoofd Commissie WRV  
Gerard Minke