Symposium: Kijk in: ”De wereld van de schutterijen”

Op zaterdag 27 augustus a.s. wordt er om 11.30 uur een symposium met een persconferentie gehouden direct na de algemene vergadering van de

Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden (EGS).

Dit symposium is voorafgaand aan de unieke Wereld Recordpoging Vendelen waarbij meer dan 1.000 vendeliers zullen deelnemen aan het vendelgebed.

Dit wordt de grootste vendelhulde ooit!

Het symposium is bedoeld om de media inzicht en gevoel te geven in:

”De wereld van de schutterijen”, de wereldrecord poging staat niet op zichzelf, de grondslag ervan ligt dieper, schutterijen staan voor tradities.

Vanuit een Christelijke- en Europese achtergrond het doel om kameraadschap te creëren onder het credo: Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid.

Diverse sociale activiteiten worden georganiseerd door de diverse schuttersgilden binnen Europa.

Bijzondere verdiensten door haar vertegenwoordigers worden onderscheiden door zitting te nemen in de Ridderorde van de Heilige St. Sebastiaan.

De leden van de ridderorde staan voor het uitdragen van een verenigd Christelijk Europa inclusief haar sociale aspecten.

Wat is vandaag de dag het maatschappelijke belang van een schutterij, de Gelderse Federatie St. Hubertus, de Europese Gemeenschap van historische Schuttersgilden?

Deze onderwerpen zullen uitgebreid worden belicht door diverse (internationale) prominenten uit de Europese schutterswereld.

Deelnemers in het forum:

 • Pastor Ben Aarsen (Pastor van o.a. De St. Antonius parochie te Nieuw-Dijk)
 • Aartshertog Karl von Habsburg, zoon van dr. Otto van Habsburg -de laatste kroonprins van Oostenrijk-  nu de huidige  beschermheer van de EGS en grootmeester van de Ridderorde van de heilige St. Sebastiaan)
 • Charles-Louis Prinz von Merode (de president van de EGS)
 • Mario Geissler (de huidige Europees schutterskoning)
 • Peter-Olaf Hoffmann (generaal-secretaris van de  EGS en tevens burgermeester van Dormagen)
 • Erbprinz dr. Emanuel zu Salm Salm (Hochmeister der Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften  (BHDS)
 • Heinzgerd Dewies, Bundesschützenmeister  (BHDS)
 • Harry Ketels (oud Europees schutterskoning en erelid St. Antonius)
 • Wim Sanders (voorzitter Gelderse Federatie St. Hubertus)
 • Rein Derksen (voorzitter Schutterij St. Antonius)

Harry Ketels zal tijdens het symposium als moderator optreden.

Organisator:  Schutterij St. Antonius

Schutterij St. Antonius uit het dorp Nieuw-Dijk neemt al vele jaren deel aan het Europese Schutterstreffen en hebben hun Europese Koning Harry Ketels (2000-2003) in hun midden. In het kader van het 100-jarig bestaan van het kerkdorp Nieuw-Dijk en dat daarbij de schuttersvereniging haar 90-jarig jubileum viert tijdens dit weekeinde, is voor deze unieke vendelactiviteit gekozen. Het belooft een fantastisch en kleurrijk schouwspel te worden!

“De grootste vendelhulde ooit” zal nog meer eenheid en Europese verbondenheid creëren tijdens dit fantastische feestweekend

Ondersteunen van een ”Goed doel”

Zoals genoemd, een van de activiteiten is het sociale aspect in het leven, het als schutterij zich in willen zetten voor de minder bedeelden in de samenleving. Hiervoor wordt dan ook regelmatig een “goed doel” uitgezocht en ondersteund. Bij het evenement in Nieuw-Dijk zullen verschillende activiteiten ondernomen worden om de Moeder Theresa Stichting in Ulft financieel te kunnen ondersteunen.

Waar vindt het symposium plaats:

 • Zaterdag 27 augustus
 • Partycentrum Dieckse Heeren, Smallestraat 33, 6942 HA Nieuw-Dijk.
 • Tijd: 11.30 uur  tot ca. 12.30 uur

U bent hierbij van harte uitgenodigd!